Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Verzekeringen

Wij hebben onze prestaties contractueel vastgelegd met alle zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland. Dit houdt in dat, met uitzondering van de zorgverzekeraars die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Hierbij gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen. Deze tarieven verschillen per verzekeraar. Wilt u weten wat de tarieven zijn dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indien uw zorgverzekeraar een restitutiepolis hanteert, blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie Elegance.

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden voor:

  • Cliënten waarbij de zorgverzekeraar geen contract heeft met Elegance.
  • Cliënten die een restitutiepolis hebben
  • Cliënten die onvoldoende aanvullend verzekerd zijn


Prijslijst 2023

Reguliere zitting Fysiotherapie€ 42,00
Incl,toeslag aan huis behandeling€ 59,00
Zitting Manuele therapie€ 53,55
Incl,toeslag aan huis behandeling€ 70,55
Zitting Kindertherapie€ 53,55
Incl,toeslag aan huis behandeling€ 70,55
Screening€ 23,10
Incl. toeslag aan huis behandeling€ 39,90
Intake en onderzoek na screening€ 55,00
Intake en onderzoek na screening aan huis€ 71,95
Intake en onderzoek na verwijzing€ 55,00
Lange zitting complexe aandoeningen€ 84,00
ESWT (shockwave) gebruik apparatuur€ 22,50
EPTE gebruik apparatuur€ 22,50
Echografie gebruik apparatuur€ 30,00
Eenvoudige korte rapporten€ 42,00
Rapportage aan derden (schadeverslag)€ 95,00
Medische Fitness 1 x per week€ 39,00
Medische Fitness 2 x per week€ 60,90
Niet nagekomen*/ niet tijdig afgezegde afspraak **€ 42,00

* Niet nagekomen afspraken of afspraken welke niet tijdig zijn afgezegd (tenminste 24 uur van tevoren), worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.
**  Een afspraak dient 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via info@fysiotherapie-elegance.nl.

U kunt ons ook bereiken op WhatsApp op het volgende nummer: 06-11919425 voor het maken van een afspraak of het stellen van vragen.