Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Elegance

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst
  tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat
  geannuleerd worden,  worden in rekening gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14  dagen na de factuurdatum.
  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Elegance vrij om
  zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook
  wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke
  kosten, komen ten laste van de cliënt.