Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Fysiovergoeding 2013

Wat verandert er volgend jaar rond fysiotherapie?

De vergoeding voor fysiotherapie in 2013 uit de basisverzekering wordt niet verder beperkt ten opzicht van 2012. De vergoeding is nu al beperkt tot mensen die een bepaalde aandoening hebben die op een lijst staat. Mensen met deze aandoeningen moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. Wij raden u aan om een goede aanvullende verzekering te nemen, dan vergoedt de aanvullende verzekering zowel die eerste 20 behandelingen als de behandeling van aandoeningen die niet op de lijst staan.

Read More

Geen centje pijn in 2012

29-10-2012 – Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden!
Read More

Fysiotherapie zonder verwijzing

18-05-2012 – Vanaf 1 januari 2006 mag iedereen met een gezondheidsprobleem zonder verwijzing van huisarts of specialist rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

Indien u zich bij onze praktijk aanmeldt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist wordt u binnen een week ingeland voor screening en onderzoek bij één van onze fysiotherapeuten.

Read More

What’s App

Wij zullen vanaf heden bereikbaar zijn via What’s app.
Via 0611919425 kun je bij ons terecht voor advies, afspraken maken of annuleren.
Het nummer is niet bedoeld voor telefonisch contact dan willen wij u verwijzen naar ons vaste nummer 650700.

Team Elegance.

Nieuwe samenwerkingen

Uitbreiding specialisaties Fysiotherapie Elegance

Fysiotherapie Elegance streeft als team naar een optimale behandeling en een optimaal resultaat. Om u nog beter te kunnen helpen met uw klachten is recent ons team uitgebreid. Nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan met Podotherapie van de Ven en Samen Sterk Ergotherapie, welke zich binnen onze praktijk hebben gevestigd. Daarnaast is ons team van therapeuten uitgebreid met de specialismen Oedeemtherapie en Kinderfysiotherapie. Met onze bestaande en deze nieuwe multidisciplinaire samenwerkingen komt u altijd snel op de juiste plaats bij de juiste behandelaar terecht.

Oedeemtherapie – Judith van der Heijden

Judith van der Heijden is bezig met de afronding van haar specialisatie oedeemtherapie. Oedeemtherapie richt zich op het behandelen van lymfoedeem. Lymfoedeem ontstaat als gevolg van een onvoldoende functionerend of defect lymfsysteem, dit kan op elke locatie in het lichaam optreden. Een aangeboren defect noemen we primair lymfoedeem. Secundair lymfoedeem kan het gevolg zijn van operatie en/of bestraling bij kanker of van een operatie waarbij lymfklieren zijn weggenomen of beschadigd zoals okselkliertoilet en knie-heup vervanging. Secundair lymfoedeem kan ook ontstaan onder andere na een trauma of val, na een medische ingreep, als gevolg van het niet goed functioneren van organen of bij reumatische klachten.

Lymfoedeem kunt u herkennen door een toenemende spanning op de huid, het zwaarder voelen van het lichaamsdeel en een toename van de omvang van het lichaamsdeel. Dit hoeft niet altijd pijnlijk te zijn. Lymfoedeem gaat helaas niet vanzelf over. Er zijn verschillende behandelingen die een oedeemtherapeut bij u kan toepassen. U kunt hierbij denken aan onder andere compressietherapie, manuele lymfdrainage, oefentherapie, ademtherapie, voorlichting of lymftaping. Mocht u het vermoeden hebben dat er bij u lymfoedeem ontstaat, neemt u dan gerust eens contact op met Judith.

Podotherapie – Berry van de Ven

Berry van de Ven, eigenaar van Podotherapie van de Ven, is binnen de locatie van Fysiotherapie Elegance gevestigd. Als podotherapeut is hij geschoold in het behandelen van voet-, knie-, heup- en rugklachten die mogelijk voortkomen uit het afwijkend functioneren van de voeten. Berry is gespecialiseerd in podotherapeutische zolen en slippers op maat, kinderpodotherapie, dry needling, medical taping, voetbehandeling en siliconen orthesen/ teenstukjes. Er wordt gewerkt met de nieuwste 3d scan technieken en door de intensieve multidisciplinaire samenwerking is een doorverwijzing of overleg binnen fysiotherapie elegance of met de huisarts snel geregeld.

Kinderfysiotherapie – Sanne Klerx

Kinderfysiotherapie is een nieuw fysiotherapeutisch specialisme binnen fysiotherapie Elegance. Sinds 1 oktober is Sanne Klerx werkzaam binnen de praktijk om de kinderfysiotherapie bij fysiotherapie Elegance op te starten. In juni 2018 hoopt zij haar diploma als kinderfysiotherapeut in ontvangst te nemen. Kinderfysiotherapie zal vanaf dan deels vergoed worden uit de basisverzekering, ook is een vergoeding vanuit het aanvullend pakket altijd mogelijk.

Als kinderfysiotherapeut is zij gespecialiseerd in het behandelen van alle kinderen met problemen omtrent motorische ontwikkeling, bewegingsvaardigheden of lichamelijke klachten. Hierbij spelen zowel lichamelijke, als sociaal-emotionele aspecten een rol.

Onze kinderfysiotherapeut is er voor elke leeftijd, van pasgeboren zuigeling tot 18 jaar. Sanne heeft zich gespecialiseerd in onder andere zuigelingenasymmetrie zoals voorkeurshoudingen, medical taping, sportblessures en schrijfproblematiek.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, of vraagt u zich af of een kinderfysiotherapeut iets voor u en uw kind kan betekenen, neemt u dan gerust eens contact op met Sanne.

Ergotherapie – Maartje van Kleef en Ilvy Pluk

Samen Sterk Ergotherapie, opgericht door Maartje en Ilvy, is gericht op het behandelen van mensen met een beperking in de thuissituatie. Zij kijken samen met u hoe u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en hoe de participatie in de maatschappij vergroot kan worden. Hierbij gaat het niet alleen om het zelfstandig kunnen wassen, aankleden of douchen en het zelfstandig kunnen koken, maar ook het zelfstandig boodschappen doen met bijvoorbeeld een scootmobiel of het kunnen uitvoeren van uw hobby’s. Daarnaast kijken zij naar hoe uw mantelzorg ontlast kan worden en geven zij hier adviezen over.

Maartje en Ilvy hebben specialisaties op het gebied van EDOMAH (ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorger), woningaanpassingen, PDL, handtherapie en werkplekadvisering. Daarnaast zijn zij ook gespecialiseerd in complexe vraagstukken in de thuissituatie. Maartje en Ilvy hebben ervaring met het behandelen van alle doelgroepen.

Vanuit de zorgverzekering wordt 10 uur ergotherapie vergoed. U kunt Samen Sterk Ergotherapie vinden op de eerste verdieping in het pand bij Fysiotherapie Elegance.

Ook de andere collega’s staan voor u klaar met hun specialisaties

Heeft u klachten waar u vragen over heeft of vraagt u zich af wat wij u te bieden hebben? Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

(0416) – 650700
info@fysiotherapie-elegance.nl

06 – 48695122

info@podotherapievandeven.nl

(0416) – 700275

info@samensterk-ergotherapie.nl

Multidisciplinaire samenwerking

Multidisciplinaire samenwerking
Fysiotherapie Elegance – Podotherapie van de Ven – Samen Sterk Ergotherapie

Multidisciplinair samenwerken is iets wat binnen de gezondheidszorg steeds makkelijker en sneller wordt, maar waarom is dit nu zo belangrijk? Wat zijn daar de voordelen van voor u als patiënt? Hieronder zullen wij u middels een aantal voorbeelden uitleggen hoe de multidisciplinaire samenwerking tussen onze praktijken verloopt en waarom wij continue bezig zijn dit nog meer te intensiveren en te verbeteren.

Samenwerking bij specifieke doelgroepen
Waarschijnlijk de meest bekende groep waarbij veel disciplines betrokken zijn, zijn de mensen met blijvende klachten/problematiek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld mensen met dementie, parkinson, diabetes, chronische rugklachten of mensen die een CVA hebben doorgemaakt.

De ergotherapeut
komt langs om de kwaliteit van leven te optimaliseren, de veiligheid in en om de woning en de zelfstandigheid te vergroten. Zo kunnen er aanpassingen gedaan worden in huis, waardoor mensen zich bijvoorbeeld nog zelfstandig kunnen blijven douchen of uit bed kunnen komen. Ook kan de ergotherapeut hulpmiddelen, advisering of training inzetten om uw dagelijkse handelingen te vergemakkelijken.

De fysiotherapeut speelt bij deze doelgroep een rol in het verhelpen of verminderen van de lichamelijke problematiek. Zijn er bijvoorbeeld pijnklachten waar een behandeling voor gegeven kan worden, of kan er onder begeleiding getraind worden zodat u makkelijker de trap op kan of een minder risico heeft op vallen.

De Podotherapeut – kan advies geven over het juiste schoeisel of u ondersteuning bieden door therapeutische zolen aan te meten. Ook kan de podotherapeut hulp bieden bij drukplekken denk bijvoorbeeld aan eeltvorming en/of wondjes en kan u daar middels een voetbehandeling mee helpen.

Samenwerking bij postoperatieve klachten
Ook wordt er veel samengewerkt bij mensen die na een operatie een revalidatieproces in gaan.

De fysiotherapeut –
gaat aan de slag met spierkrachtsversterkende oefeningen en het optimaliseren van de beweeglijkheid van gewrichten.
De ergotherapeut kan de juiste hulpmiddelen voor u adviseren en regelen, zoals krukken, rolstoel of sling om de arm. Daarnaast kan de ergotherapeut ook meekijken in de dagelijkse activiteiten en hulp bieden bij het maken van planningen om overbelasting te voorkomen.

De podotherapeut – kan helpen door het looppatroon te verbeteren, therapeutische zolen aan te meten of drukplekken drukvrij te leggen.

 

Samenwerking bij kinderen
Ook bij kinderen zijn er verschillende problematieken die multidiciplinair aangepakt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat veelvuldig valt of onhandig is in de motoriek.

De podotherapeut –
kan bekijken of er ondersteuning geboden kan worden om de voetstand en/of het looppatroon te verbeteren. Dit kan door middel van het aanmeten van therapeutische zolen en een loopanalyse uit te voeren.
De kinderfysiotherapeut kan een lichamelijk of functioneel onderzoek uitvoeren om te zien waar de problematiek mogelijk door veroorzaakt wordt. Een behandeling zou kunnen bestaan uit motorische training bieden om het vaardigheidsniveau te verbeteren of bijvoorbeeld spierversterkende oefeningen.

De ergotherapeut kan observeren of het planmatig handelen en het concentratievermogen van het kind een rol speelt bij het vallen of de onhandigheid in de motoriek. Ook kunnen zij ouders of de leerkracht adviseren.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen waarbij intensief samen wordt gewerkt bij eenzelfde cliënt/patiënt. Wanneer verschillende disciplines betrokken zijn bij eenzelfde persoon is het van belang dat onderlinge communicatie soepel verloopt. Doordat zowel podotherapie, ergotherapie als fysiotherapie zich bij ons allen in hetzelfde pand bevinden, is overleg snel gepleegd. Wij kunnen hierdoor snel afspraken bij elkaar inplannen of gezamenlijk verslagleggen naar specialisten.

Mocht u meer willen weten over wat wij als multidisciplinair team voor u kunnen betekenen, neem dan gerust eens contact op!

Nieuwe wet AVG

Beste heer/mevrouw,

Het team van Fysiotherapie Elegance, Eerste Zeine 120, 5144AM te Waalwijk, hecht veel waarde aan uw privacy. Via deze verklaring wijzen wij u op uw rechten en de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens.

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste behandeling en om volgende de wettelijke eis (WGBO). Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen.
Daarnaast vragen wij ook om uw medische gegevens (Huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele fysiotherapeutische testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega. U heeft recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en vernietiging(tot het wettelijk minimum) van deze gegevens.

De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/UWV/schadeverzekeraar/intermediair. Voor deze gegevens hebben wij een bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden deze gegevens vernietigd.

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

– Uw zorgverzekeraar; Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.
– Interne audits door collega fysiotherapeuten binnen onze praktijk.
– Intramed; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens.
– Physitrack; Voor het eventueel versturen van huiswerkoefeningen via een app.
– Landelijke Database Fysiotherapie; Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.
– Qualiview; Het klantenbeoordelingssysteem wat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen.
– Ter verbetering van de zorg doen wij soms mee met een pilot waarin gekeken wordt naar een specifiek onderdeel van uw geanonimiseerde gegevens.

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Saskia Ijsseldijk is hiervoor onze contactpersoon. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fysiotherapie Elegance neemt uw privacy uiterst serieus en zal er daarom ook voor zorgen dat uw gegevens met vertrouwen worden behandeld.