Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Het HKZ keurmerk

Sinds juli 2011 heeft fysiotherapie Elegance het HKZ keurmerk, het bewijs voor een gedegen en kwaliteitsbewuste organisatie!

Het HKZ Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/ cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijk certificatie instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt/ cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. De certificering waarborgt de kwaliteit van de volgende aspecten:

  • Het fysiotherapeutisch handelen
  • Het onderzoek, de behandelingen, het doel en het verloop worden in het Elektronisch Patiëntendossier ( EPD) vastgelegd
  • De organisatie rond de behandelingen: Om de resultaten van de behandeling voor de patiënt, de behandelaar en de verwijzer meetbaar te maken, worden vanaf de eerste aanmelding van de patiënt tot en met de afsluitende brief aan de huisarts/specialist alle processen beschreven en uniform uitgevoerd. Zodoende kan men op ieder moment van de behandeling betrouwbare resultaten overleggen.

Onder de organisatie van de praktijk vallen:

  • De communicatie intern en extern
  • De website en voorlichting
  • De veiligheid voor de patiënten