Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Elleboogklachten

Altijd al willen weten wat er nu precies aan de hand is wanneer u last heeft van uw elleboog. Lees hier meer over uw klacht.

Tennisarm

De tennisarm of ook wel tenniselleboog heet daadwerkelijk de epicondylitis lateralis. De term tennisarm is misleidend omdat slechts een klein deel van de mensen met deze aandoening daadwerkelijk tennist. De spieren die er voor zorgen dat de pols en de vingers zich kunnen strekken, worden de ‘onderarm extensoren’ genoemd. Deze spieren lopen vanaf de buitenzijde van de elleboog helemaal door over de onderarm tot aan de pols en hand. Bij de elleboog hechten de pezen aan op het bot van de bovenarm, bij een tennisarm is dit peesweefsel aangedaan.

Oorzaak en ontstaanswijze
Een tennisarm kan ontstaan door het veelvuldig aanspannen van de onderarm extensoren. Hierdoor ontstaat een langdurige trekkracht op het peesweefsel en het botvlies, wat zorgt voor pijn. Vaak gaat het om herhaaldelijke bewegingen zoals bijv. schilderen, computerwerk, poetsen enzovoort. Klachten kunnen geleidelijk op komen zetten, maar indien er sprake is van een piekbelasting kunnen ze ook acuut opspelen.

Klachten en verschijnselen: symptomen
Klachten die voor kunnen komen bij een tennisarm:

 • Pijn aan de buitenzijde van de elleboog, ter hoogte van het laterale epicondyl (de harde knobbel aan de buitenkant van de elleboog)
 • Pijn kan optreden bij het maken van een krachtige vuist (bij gestrekte ellebogen)
 • Krachtverlies vooral bij bovenhands optillen
 • Druk op de buitenzijde van de elleboog kan pijnlijk zijn
 • Uitstraling naar onderarm, pols en hand
 • Soms is het volledig strekken van de elleboog pijnlijk
 • Rekken van de onderarmextensoren kan klachten provoceren

Diagnose
Allereerst luistert de fysiotherapeut naar uw klachten. Bij het eerste lichamelijke onderzoek kijkt de fysiotherapeut naar: de plaats van de klacht, het op kunnen wekken van de klacht, de mobiliteit van de elleboog en uw spierkracht. Indien nodig maakt de fysiotherapeut een echo zodat de pees in beeld gebracht kan worden.

Behandeling en herstel
De behandeling van een tennisarm kan bestaan uit shockwave therapie (ESWT). Op deze manier wordt geprobeerd de irritatie van de pezen te verminderen. Daarnaast krijgt u spierversterkende oefeningen en rekoefeningen mee. Ook geeft uw therapeut u adviezen mee. Rust is belangrijk, maar absolute rust is sterk af te raden. Het is goed om te blijven bewegen ondanks de pijn.

Referenties

 • Lohman, A.H.M. (2004). Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Nugteren, K. van & Winkel, D. (2006). Onderzoek en behandeling van peesaandoeningen- tendinose. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Verhaar, J.A.N. & Linden, A.J. van der (2003). Orthopedie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Golfarm

De golfarm of ook wel golfelleboog heet daadwerkelijk de epicondylits medialis. De term golfelleboog is misleidend om dat slechts een klein deel van de mensen met deze aandoening ook daadwerkelijk golft.De onderarmflexoren zijn de spieren die er voor zorgen dat de pols en de vingers kunnen buigen. Ze komen aan de binnenzijde van de elleboog bij elkaar waar ze via pezen op het bot aanhechten. Bij een golfarm is de spanning op deze spiergroep verhoogd, hierdoor raken de peesaanhechtingen aan de binnenkant van de elleboog geïrriteerd, wat pijnklachten tot gevolg heeft.

Oorzaak en ontstaanswijze
De klachten ontstaan vaak geleidelijk. De golfarm kan zich ontwikkelen bij activiteiten waarbij men dagelijks frequent en langdurig de onderarm flexoren aan moet spannen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij het werken met gereedschap of bij golfen.

Klachten en verschijnselen: symptomen
Klachten die voor kunnen komen bij een golfarm:

 • Stekende of zeurende pijn aan de binnenzijde van de elleboog, ter hoogte van het mediale epicondyl (de harde knobbel aan de binnenkant van de elleboog)
 • Pijn bij het maken van een krachtige vuist (met gestrekte ellebogen)
 • Onderhands iets tillen wekt pijn op
 • Druk op de binnenzijde van de elleboog kan klachten provoceren
 • Soms is er uitstralende pijn over de onderarm
 • Klachten kunnen ook in rust optreden

Diagnose
Allereerst luistert de fysiotherapeut naar uw klachten. Bij het eerste lichamelijke onderzoek kijkt de fysiotherapeut naar: de plaats van de klacht, het op kunnen wekken van de klacht, de mobiliteit van de elleboog en uw spierkracht. Indien nodig maakt de fysiotherapeut een echo zodat de pees in beeld gebracht kan worden.

Behandeling en herstel
De behandeling van een golfarm kan bestaan uit shockwave therapie (ESWT). Op deze manier wordt geprobeerd de irritatie van de pezen te verminderen. Daarnaast krijgt u spierversterkende- en rekoefeningen mee. Ook krijgt u adviezen mee. Rust is belangrijk, maar absolute rust raden we af. Het is goed om te blijven bewegen ondanks de pijn.

Referenties

 • Lohman, A.H.M. (2004). Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Nugteren, K. van & Winkel, D. (2006). Onderzoek en behandeling van peesaandoeningen- tendinose. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Verhaar, J.A.N. & Linden, A.J. van der (2003). Orthopedie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Triceps letsel

Pijn aan de achterzijde van de elleboog of van de bovenarm kan verschillende oorzaken hebben. Een oorzaak daarvan kan liggen bij de spier de ‘triceps brachii’. In de volksmond wordt gesproken over een triceps tendinitis of een scheur van de triceps spier. De triceps verbindt de elleboog met het bovenarm en het schouderblad. De hoofdfunctie van de spier is het strekken van de elleboog. De pees waarmee de triceps aan het achterpunt van de elleboog vast zit kan ontstoken raken, we spreken dan van een triceps tendinitis. In ernstigere gevallen kan de triceps gedeeltelijk of volledig scheuren.

Oorzaak en ontstaanswijze
Klachten aan de triceps treden meestal op als gevolg van herhaalde of langdurige activiteiten waarbij er spanning op de triceps pees komt te staan. Vaak is dit het geval bij herhaald duwen of het strekken van de elleboog tegen weerstand. Soms kunnen klachten ook acuut ontstaan, dit is vaak het

Klachten en verschijnselen: symptomen
Klachten die voor kunnen komen bij een triceps letsel:

 • Pijn aan de achterzijde van de elleboog en/of bovenarm
 • Druk op de triceps pees of spier is pijnlijk
 • Het strekken van de elleboog tegen weerstand is pijnlijk
 • Wanneer de spier op rek komt, geeft het meestal klachten
 • Er kan een zwelling op treden aan de achterzijde van de elleboog
 • Soms is er sprake van krachtsverlies

Diagnose
Allereerst luistert de fysiotherapeut naar uw klachten. Bij het eerste lichamelijke onderzoek kijkt de fysiotherapeut naar: de plaats van de klacht, het op kunnen wekken van de klacht, de mobiliteit van de elleboog en uw spierkracht. Indien nodig maakt de fysiotherapeut een echo zodat de pees in beeld gebracht kan worden.

Behandeling en herstel
Afhankelijk van de gevonden behandelbare factoren uit het onderzoek stelt uw therapeut een passend behandelplan op. Actieve oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Referenties

 • Koplas, M.C., Schneider, E. & Sundaram, M. (2011). Prevalence of triceps tendon tears on MRI of the elbow and clinical correlation. Skeletal Radiol. 2011; 40:587-594.
 • Vidal, A.F., Drakos, M.C. & Allen, A.A. (2004). Biceps tendon and triceps tendon injuries. Clin Sports Med. 2004; 23:707-722