Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Multidisciplinaire samenwerking

Multidisciplinaire samenwerking
Fysiotherapie Elegance – Podotherapie van de Ven – Samen Sterk Ergotherapie

Multidisciplinair samenwerken is iets wat binnen de gezondheidszorg steeds makkelijker en sneller wordt, maar waarom is dit nu zo belangrijk? Wat zijn daar de voordelen van voor u als patiënt? Hieronder zullen wij u middels een aantal voorbeelden uitleggen hoe de multidisciplinaire samenwerking tussen onze praktijken verloopt en waarom wij continue bezig zijn dit nog meer te intensiveren en te verbeteren.

Samenwerking bij specifieke doelgroepen
Waarschijnlijk de meest bekende groep waarbij veel disciplines betrokken zijn, zijn de mensen met blijvende klachten/problematiek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld mensen met dementie, parkinson, diabetes, chronische rugklachten of mensen die een CVA hebben doorgemaakt.

De ergotherapeut
komt langs om de kwaliteit van leven te optimaliseren, de veiligheid in en om de woning en de zelfstandigheid te vergroten. Zo kunnen er aanpassingen gedaan worden in huis, waardoor mensen zich bijvoorbeeld nog zelfstandig kunnen blijven douchen of uit bed kunnen komen. Ook kan de ergotherapeut hulpmiddelen, advisering of training inzetten om uw dagelijkse handelingen te vergemakkelijken.

De fysiotherapeut speelt bij deze doelgroep een rol in het verhelpen of verminderen van de lichamelijke problematiek. Zijn er bijvoorbeeld pijnklachten waar een behandeling voor gegeven kan worden, of kan er onder begeleiding getraind worden zodat u makkelijker de trap op kan of een minder risico heeft op vallen.

De Podotherapeut – kan advies geven over het juiste schoeisel of u ondersteuning bieden door therapeutische zolen aan te meten. Ook kan de podotherapeut hulp bieden bij drukplekken denk bijvoorbeeld aan eeltvorming en/of wondjes en kan u daar middels een voetbehandeling mee helpen.

Samenwerking bij postoperatieve klachten
Ook wordt er veel samengewerkt bij mensen die na een operatie een revalidatieproces in gaan.

De fysiotherapeut –
gaat aan de slag met spierkrachtsversterkende oefeningen en het optimaliseren van de beweeglijkheid van gewrichten.
De ergotherapeut kan de juiste hulpmiddelen voor u adviseren en regelen, zoals krukken, rolstoel of sling om de arm. Daarnaast kan de ergotherapeut ook meekijken in de dagelijkse activiteiten en hulp bieden bij het maken van planningen om overbelasting te voorkomen.

De podotherapeut – kan helpen door het looppatroon te verbeteren, therapeutische zolen aan te meten of drukplekken drukvrij te leggen.

 

Samenwerking bij kinderen
Ook bij kinderen zijn er verschillende problematieken die multidiciplinair aangepakt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat veelvuldig valt of onhandig is in de motoriek.

De podotherapeut –
kan bekijken of er ondersteuning geboden kan worden om de voetstand en/of het looppatroon te verbeteren. Dit kan door middel van het aanmeten van therapeutische zolen en een loopanalyse uit te voeren.
De kinderfysiotherapeut kan een lichamelijk of functioneel onderzoek uitvoeren om te zien waar de problematiek mogelijk door veroorzaakt wordt. Een behandeling zou kunnen bestaan uit motorische training bieden om het vaardigheidsniveau te verbeteren of bijvoorbeeld spierversterkende oefeningen.

De ergotherapeut kan observeren of het planmatig handelen en het concentratievermogen van het kind een rol speelt bij het vallen of de onhandigheid in de motoriek. Ook kunnen zij ouders of de leerkracht adviseren.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen waarbij intensief samen wordt gewerkt bij eenzelfde cliënt/patiënt. Wanneer verschillende disciplines betrokken zijn bij eenzelfde persoon is het van belang dat onderlinge communicatie soepel verloopt. Doordat zowel podotherapie, ergotherapie als fysiotherapie zich bij ons allen in hetzelfde pand bevinden, is overleg snel gepleegd. Wij kunnen hierdoor snel afspraken bij elkaar inplannen of gezamenlijk verslagleggen naar specialisten.

Mocht u meer willen weten over wat wij als multidisciplinair team voor u kunnen betekenen, neem dan gerust eens contact op!

Nieuwe wet AVG

Beste heer/mevrouw,

Het team van Fysiotherapie Elegance, Eerste Zeine 120, 5144AM te Waalwijk, hecht veel waarde aan uw privacy. Via deze verklaring wijzen wij u op uw rechten en de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens.

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste behandeling en om volgende de wettelijke eis (WGBO). Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen.
Daarnaast vragen wij ook om uw medische gegevens (Huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele fysiotherapeutische testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega. U heeft recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en vernietiging(tot het wettelijk minimum) van deze gegevens.

De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/UWV/schadeverzekeraar/intermediair. Voor deze gegevens hebben wij een bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden deze gegevens vernietigd.

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

– Uw zorgverzekeraar; Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.
– Interne audits door collega fysiotherapeuten binnen onze praktijk.
– Intramed; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens.
– Physitrack; Voor het eventueel versturen van huiswerkoefeningen via een app.
– Landelijke Database Fysiotherapie; Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.
– Qualiview; Het klantenbeoordelingssysteem wat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen.
– Ter verbetering van de zorg doen wij soms mee met een pilot waarin gekeken wordt naar een specifiek onderdeel van uw geanonimiseerde gegevens.

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Saskia Ijsseldijk is hiervoor onze contactpersoon. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Fysiotherapie Elegance neemt uw privacy uiterst serieus en zal er daarom ook voor zorgen dat uw gegevens met vertrouwen worden behandeld.