Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Fysiovergoeding 2013

Wat verandert er volgend jaar rond fysiotherapie?

De vergoeding voor fysiotherapie in 2013 uit de basisverzekering wordt niet verder beperkt ten opzicht van 2012. De vergoeding is nu al beperkt tot mensen die een bepaalde aandoening hebben die op een lijst staat. Mensen met deze aandoeningen moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. Wij raden u aan om een goede aanvullende verzekering te nemen, dan vergoedt de aanvullende verzekering zowel die eerste 20 behandelingen als de behandeling van aandoeningen die niet op de lijst staan.

De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt dus niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie de lijst).

Voor verzekerden die jongen dan 18 jaar zijn, blijft de situatie hetzelfde. Zij hebben recht op de vergoeding van een aantal behandelingen vanuit de basisverzekering.

Is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten wat betreft fysiotherapie?

Ja, want het is mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een ongelukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt.

Is het verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten?

Ja, het is per wet verplicht om een basiszorgverzekering te hebben. Dit geldt voor iedereen die in Nederland woonachtig is, dus ook voor kinderen onder de 18 jaar. Mensen die in Nederland werken en loonbelasting afdragen, zijn eveneens verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten.

Wat is een verplicht eigen risico?

Op 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2013 350 euro. Er zijn ook kosten die niet onder het verplichte eigen risico vallen. Dit zijn onder meer kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, griepprik voor risicogroepen, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed wordt .

Hoe zit het met eigen risico? Betaal ik dat elk jaar opnieuw?

Er is elk verzekeringsjaar een eenmalig eigen risico, maar u betaalt dit alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed wordt vallen niet onder het eigen risico.

Kan ik compensatie krijgen voor het eigen risico?

Als compensatie voor de verhoging van het eigen risico in de basisverzekering krijgen mensen met een laag inkomen extra zorgtoeslag. Het maximumbedrag voor de zorgtoeslag gaat in 2013 met € 115 per jaar per persoon omhoog. Huishoudens met een inkomen tot en met het wettelijk minimumloon krijgen de verhoging van het verplicht eigen risico helemaal terug. Huishoudens met een inkomen boven het wettelijk minimumloon ontvangen minder zorgtoeslag en dus minder compensatie.
Bent u 18 jaar of ouder en heeft u hoge zorgkosten? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico: de Compensatie Eigen Risico. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben.

Wat is een ‘vrijwillig eigen risico’?

Een vrijwillig eigen risico levert de consument een korting op de zorgverzekering op. Er kan gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico variërend tussen de 0 en 500 euro. Naast een vrijwillig eigen risico bestaat er ook een verplicht eigen risico. Dit bedraagt in 2013 350 euro.

Mag een zorgverzekeraar mij weigeren?

Voor de basiszorgverzekering geldt een acceptatieplicht. Een verzekeraar is dus verplicht om iedereen te accepteren. De aanvullende zorgverzekering kent geen acceptatieplicht en mag mensen dus weigeren. Sommige verzekeraars vragen voor sommige polissen bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring.

Wat is een restitutiepolis of naturapolis?

Voor de zorgverzekering kunnen mensen een zogenoemde ‘restitutiepolis’ of ‘naturapolis’ afsluiten. Ook zijn er tussenvormen. Bij een naturapolis heb je recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Bij een restitutiepolis heb je recht op vergoeding van zorg. Beide soorten verzekeraars maken afspraken met zorgverleners. Deze afspraken leggen ze vast in contracten. Bij een natura-verzekeraar mag je alleen naar de gecontracteerde aanbieders. Doe je dat niet dan moet je meestal een deel van de rekening zelf betalen. Bij een restitutieverzekeraar krijg je bij elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en heb je dus meer keuzevrijheid. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan moet je wel vaak de rekening voorschieten. Deze kun je later bij je zorgverzekeraar declareren. Lees hier meer over op de site van de consumentenbond.