Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Fysiotherapie zonder verwijzing

18-05-2012 – Vanaf 1 januari 2006 mag iedereen met een gezondheidsprobleem zonder verwijzing van huisarts of specialist rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

Indien u zich bij onze praktijk aanmeldt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist wordt u binnen een week ingeland voor screening en onderzoek bij één van onze fysiotherapeuten.

Waarom een screening?
De fysiotherapeut is een specialist op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. Om uit te sluiten dat uw klacht een oorzaak heeft die gelegen is buiten het houdings- en bewegingsapparaat is een screening noodzakelijk. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek..

Waarom onderzoek
Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling

Dit houdt in dat tijdens een ongeveer 20 minuten durend gesprek wij bepalen of fysiotherapie de meest geschikte manier is om uw gezondheidsprobleem te behandelen.
Mocht uit de screening en onderzoek blijken dat fysiotherapie niet de aangewezen behandeling voor uw gezondheidsprobleem is, zullen wij dit met u bespreken en indien gewenst ook uw huisarts informeren.