Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging
Bezoek onze locatie
Eerste Zeine 120 Waalwijk
Stuur ons een e-mail
info@fysiotherapie-elegance.nl
Whatsapp
06-11919425

Fysiotherapie Elegance heeft haar prestaties contractueel vastgelegd met alle zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland. Dit houdt in dat, met uitzondering van de zorgverzekeraars die een restitutiepolis hanteren, wij bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Hierbij gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen. Deze tarieven verschillen per verzekeraar. Wilt u weten wat de tarieven zijn dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indien uw zorgverzekeraar een restitutiepolis hanteert, blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie Elegance.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Elegance

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Elegance vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.